Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

     I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy  ul. Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl  – na okres  21 dni, tj. od dnia 15 kwietnia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r. zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej – działka   nr 3875/375 o pow. 0,0182 ha, położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, arkusz mapy 2,  w rej. ul. Przodowników, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1112.2024 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 21.03.2024 r.

Pełna treść ww. zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO