Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuję o wywieszeniu wykazu o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuję o wywieszeniu wykazu o sprzedaży nieruchomości

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych
Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.  Wykaz Nr G.7125.143.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej

2. Wykaz Nr G.6840.2.9.2023 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

3. Wykaz Nr G.6840.11.13.2022 nieruchomości zabudowanej położonej w miasteczku Śląskim przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 4 kwietnia 2023 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 6 tygodni tj. od dnia 4 kwietnia 2023r. do dnia 16 maja 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy