Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że zostały wywieszone następujące wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że zostały wywieszone następujące wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1. Wykaz Nr G.7125.170.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Metalowa 5.

2. Wykaz Nr G.7125.173.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 19.

3. Wykaz Nr G.7125.177.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Metalowa 3.

4. Wykaz Nr G.7125.187.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 19.

5. Wykaz Nr G.6840.9.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 1 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 8 września 2023 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj.od dnia 8 września 2023 roku do dnia 29 września 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ