Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1 wraz z udziałem w części gruntu, który odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04 (przejście przez budynek przy ul. Domańskiego 7).

Przedmiotami przetargu są nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Zgorzelec
– niezamieszkałe lokale mieszkalne nr 3, 4, 5, 6. Standard wykończenia wszystkich lokali jest mocno pogorszony (lokale zdewastowane, do remontu kapitalnego o znacznych nakładach). Ściany i sufity
z miejscowymi uszkodzeniami. Instalacja elektryczna zdemontowana (pozostałości instalacji elektrycznej), instalacja wodno-kanalizacyjna niesprawna:

  1. Lokal mieszkalny nr 3, położony na I piętrze, o pow. 31,75 m2, składający się z 1 pokoju
    z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, brak ogrzewania). Brak drzwi wewnętrznych. Pozostałości osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 19,20%.

Cena wywoławcza: 49.000,00 zł*

Wadium: 4.900,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 4, położony na I piętrze, o pow. 29,95 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz przynależnej piwnicy. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, piec kaflowy). Brak stolarki drzwiowej i osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 18,20%.

Cena wywoławcza: 43.000,00 zł*

Wadium: 4.300,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 5, położony na II piętrze (poddaszu), o pow. 22,75 m2, składający się
    z 1 pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, skosy). Brak stolarki drzwiowej. Pozostałości osprzętu sanitarnego. Brak ogrzewania.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 13,80%.

Cena wywoławcza: 39.000,00 zł*

Wadium: 3.900,00 zł

  1. Lokal mieszkalny nr 6, położony na II piętrze (poddaszu), o pow. 24,91 m2, składający się
    z 1 pokoju, kuchni oraz łazienki. Standard użytkowy lokalu – mocno pogorszony (układ przechodni, skosy, piec kaflowy). Brak stolarki drzwiowej. Pozostałości osprzętu sanitarnego.

Udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce wynosi 15,10%.

Cena wywoławcza: 40.000,00 zł*

Wadium: 4.000,00 zł

*Zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem położonym w Zgorzelcu przy ul. Cienistej 1działce nr 139 (Obręb IV, AM-4 o pow. 95 m²) Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr JG1Z/00031953/2.

Forma sprzedaży: lokale i grunt na własność.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny nieruchomości płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata za wylicytowaną nieruchomość winna znajdować się na koncie Urzędu Miasta Zgorzelec najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej do dnia 26 maja 2023 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium
w pieniądzu. Wadium we wskazanej powyżej wysokości należy wnieść najpóźniej do dnia 30 marca 2023 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium na sprzedaż w przetargu lokalu mieszkalnego nr ……
ul. Cienistej 1”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Administracją Domów Mieszkalnych w Zgorzelec, ul. Warszawska 1/218, tel. 663-930-063.

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 011), tel. 75-77-59-900 wew. 0174.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec oraz opublikowano na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy