Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Burmistrz Mieroszowa informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mieroszowa informuje

Informacja
Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 01 września 2022 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1 – I piętro, obok pokoju nr 15 oraz
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem:
http://bip.mieroszow.pl wykazy nieruchomości nr 117, 118 oraz 119 z dnia 01 września 2022 r.
dotyczący nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mieroszów przeznaczonych
do oddania w dzierżawę.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z