Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Burmistrz Nidzicy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy

Nidzica, 25 lipca 2023 r.

GMKR.6840.41.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 25 lipca 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer:

  1. 263/82 o pow. 0,0990 ha;
  2. 263/83 o pow. 0,0990 ha.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ