Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Burmistrz Nidzicy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy

Nidzica, 06 września 2023 r.

GMKR.6845.291.2023

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 06 września 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. gm. Nidzica, obręb 17 Natać Wielka, działka nr 191/31 o pow. 28532 m2 – pow. dzierżawy:
    48 m2 – na cele wypoczynkowo-rekreacyjne.
  2. m. Nidzica, obręb 3, działka nr 736/40 o pow. 6671 m2 – pow. dzierżawy: 460 m2 – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  3. m. Nidzica, obręb 5, działka nr 158/29 o pow. 64634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
  4. m. Nidzica, obręb 5, działka nr 158/29 o pow. 64634 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
  5. m. Nidzica, obręb 6, działa nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 60 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia