Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

85/2023

z dnia

26.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2521
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje

 

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.15.2022

Burmistrz Nidzicy

 

informuje, że 26 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych, oznaczonych jako działki numer:

1)     123/1 o pow. 0,0489 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00007129/1;

2)     736/4 o pow. 0,0728 ha, obręb 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014230/4;

3)     736/5 o pow. 0,1095 ha, obręb 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014070/4.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0021 – Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów