Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7148
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Nidzica, 01 września 2022 r.

GMKR.6840.6.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 01 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Napiwoda, gm. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 137/2 o pow. 0,1246 ha, KW OL1N/00009735/6, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudował tą nieruchomość na podstawie zezwolenia na budowę.

 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

Wyciąg z ogłoszenia Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2024r.