Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy

Nidzica, 03 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.14.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 03 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gminnej tj. dz. nr 29/10, położonej w obrębie 4 m. Nidzica o pow. 0,0434 ha, nr KW OL1N/00009492/0, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat i zabudował tą nieruchomość na podstawie zezwolenia na budowę.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych