Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.7125.4.2021

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 26 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 (Ratusz) oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty, na okres 21 dni, wykaz lokalu mieszkalnego nr 44, położonego w budynku przy ul. Traugutta 7A, obręb 5 m. Nidzica,  stanowiącego własność Gminy Nidzica, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości