Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje

Nidzica, 24 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2020

Burmistrz Nidzicy

 

informuje, że 24 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki numer:

1)     188/3 o pow. 0,0069 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009865/6, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

2)     3158/70 o pow. 0,0120 ha, Wikno, obręb Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00018554/9, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych;

3)     191/23 o pow. 0,0100 ha, obręb Natać Wielka, gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

4)     191/24 o pow. 0,0096 ha, obręb Natać Wielka, gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

5)     191/25 o pow. 0,0123 ha, obręb Natać Wielka, gm. Nidzica, KW OL1N/00009641/0, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.