Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Burmistrz Nidzicy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy

Nidzica, 09 marca 2023 r.

GMKR.6845.132.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 09 marca 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania
w dzierżawę:

  1. gm. Nidzica, obręb nr 30 Waszulki, działka nr 58/7 o pow. 105 419 m2 – pow. dzierżawy:
    73 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  2. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 237 o pow. 405 m2 – pow. dzierżawy: 192 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  3. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 225 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  4. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20 261 m2 – pow. dzierżawy: 510 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  5. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 161 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA