Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6694
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 09.02.2023 r. do dnia 02.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 09.02.2023 r. do dnia 02.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

WYKAZ NR  25 /2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości
na okres 21 dni, tj. od dnia 09.02.2023 r. do dnia 02.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone
do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego (załącznik do zarządzenia nr 25/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 2 lutego 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Henryka Sienkiewicza 30a
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb : Szczawno-Zdrój  1,     Numer działki         : 331/3 Powierzchnia         :  0,0180 ha Księga Wieczysta  : SW1W/00001921/8 Kataster nieruchomości: „B” – tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa
niezabudowana
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno-Zdrój – teren oznaczony jest symbolem 1.6 MMU -tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z usługami.  
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     31. 000,- zł + podatek Vat 23%    
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego      ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 23 marca 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023-02-08

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE