Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.02.2023 r. do dnia 07.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.02.2023 r. do dnia 07.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR 27/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 14.02.2023 r. do dnia 07.03.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. (załącznik do zarządzenia nr 25/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia13 lutego 2023 r.)

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, w pobliżu ul. Kolejowej
    2  Oznaczenie nieruchomości według  księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój  1 Numer działki        :  63/1 Powierzchnia         :  531 m2, Księga Wieczysta  :   71667/0 Kataster nieruchomości: „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana  
  4    Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaW studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem MN – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     52.000,- zł  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 28 marca 2023 r.

Szczawno-Zdrój 2023.02.13

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE