Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ NR 28/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2023 r. do dnia 08.03.2023 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

  1.  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, Wzgórze Gedymina
    2.  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :  Szczawno-Zdrój 1 Numer działki       :  678/5 Powierzchnia        :  25 m2 Księga Wieczysta:   71568/6 Kataster nieruchomości: Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
   3.  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  4.  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Tereny lasów z możliwością zagospodarowania w kierunku rekreacyjnym
  5.  Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania
  6.  Cena nieruchomości:                                                                             —————————————————————  
  7.  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  —————————————————————
  8.  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  25 m2 x 12,00 zł / m2 = 300,00 zł + podatek VAT 23% tj. 369,00 zł miesięcznie / działalność gospodarcza
  9.    Termin wnoszenia opłat  Do 15 dnia każdego miesiąca / opłata miesięczna
  10.    Zasady aktualizacji opłatCzynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
  11.  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Dzierżawa na okres do lat trzech

 

 

Szczawno-Zdrój, dnia 14.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z