Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR 40/2023

Na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.02.2023 r. do dnia 16.03.2023 r., wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, załącznik do Zarządzenia nr …….. Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 23.03.2023 r.

  1  Położenie nieruchomości  Szczawno-Zdrój, ul. Solicka 16
    2  Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb                    :   Szczawno-Zdrój  2 Numer działki         :  514/14 Powierzchnia         :  126 m2 Księga Wieczysta  :  72039/6 Kataster nieruchomości: B- Tereny mieszkaniowe
   3  Opis nieruchomości  Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  4  Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Realizacja roszczenia wynikająca z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami w celu polepszenia zagospodarowania działki nr 514/4  
  5Termin zagospodarowania nieruchomości  Nieruchomość do zagospodarowania  
  6  Cena nieruchomości:                                                                                     18 000,00 zł  
  7  Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  ———————————————————————-
  8  Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy  ———————————————————————-
  9    Termin wnoszenia opłat  Jednorazowo lub na raty  przed podpisaniem aktu notarialnego  
  10    Zasady aktualizacji opłat  ———————————————————————-
  11  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę  Prawo własności  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34.ust.1.pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 6 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój, dnia 21.02.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu