Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu informuję o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ  ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.zm./

informuje

o wywieszeniu w dniach od 22.02.2023 r. do 15.03.2023 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie. W/w nieruchomość położona jest w Zawichoście przy ul. Sportowej oznaczona w ewidencji gruntów numerem 112/1 o powierzchni całkowitej 0,2335 ha natomiast dzierżawa dotyczyć będzie części działki o pow. 16,50 m² i  16,50 m² z przeznaczeniem na lokalizację garaży nie trwale związanych z gruntem.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.