Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

BURMISTRZ ZAWICHOSTU

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./

informuje,

o wywieszeniu w dniach od 7.08.2023 r. do 28.08.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

Wykaz dotyczy oddania w użyczenie części budynku, który usytuowany jest na nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zawichost, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem:

  • 1819/2 o powierzchni całkowitej 0,3200 ha, poł. w miejscowości Linów – obręb 0008 , Gmina Zawichost, woj. świętokrzyskie;

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości