Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Głównej nr 87 w Kosieczynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Głównej nr 87 w Kosieczynie

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4

POŁOŻONEGO W KOSIECZYNIE PRZY UL. GŁÓWNEJ NR 87

Przedmiotem przetargu jest:

1. lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze i poddaszu budynku, składający się z: 1 pokoju i kuchni na parterze oraz 2 pokoi na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,18 m². Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,91 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

Udział w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1269/10000 części. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 715/2 o pow. 1100 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030182/7.

2. udział w działce gruntu położonej w Kosieczynie przy ul. Głównej 87, na działce geodezyjnej nr 715/1 o pow. 2 752 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030260/8. Udział w wysokości 1/8 do działki gruntu nr 715/1. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

CENA  WYWOŁAWCZA

95.000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 19.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 950,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 5 maja 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek

z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 87”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 5 maja 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 maja 2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 11:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 6 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia