Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

na rzecz dotychczasowego najemcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku –

Uchwała nr LV/44/2023 z 31 lipca 2023 r.

lokal użytkowy na czas nieoznaczony

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony lokal użytkowy pow. 83,87 m2 znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie, położonej na działce geodezyjnej nr 219/1 o pow. 2200 m2, KW ZG1S/00030262/2 z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola.

Czynsz najmu za lokal użytkowy wynosi 10,00 zł + VAT za każdy oddział przedszkolny.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 25 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww.  ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
    w niniejszym wykazie,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego  spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 01 sierpnia 2023 r.

Wykaz zdjęto 12 września 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.