Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

153/2023

z dnia

02.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie poradni stomatologicznej

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony lokal użytkowy o pow. 101,33 m2
z przeznaczeniem na prowadzenie poradni stomatologicznej.

Lokal położony jest na I piętrze budynku w Zbąszynku przy ul. Długiej 1, na działce geodezyjnej nr 230/56, o pow. 0,3381 ha, KW ZG1S/00028573/8.

Czynsz za lokal wynosi 22,00 zł miesięcznie za 1 m2 lokalu użytkowego + podatek VAT.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 25 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt
w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww.  ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
    w niniejszym wykazie,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 6 kwietnia 2023  r. 

Wykaz zdjęto 18 maja 2023  r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego