Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 42 wraz z udziałem w działce gruntu. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,67 m². Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,08 m2 i 4,93 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 171/6 o pow. 513 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00059171/6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 49,67 m2 i przynależnych do lokalu dwóch piwnic o pow. 2,08 m2 i 4,93 m2 oraz udziału: w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1559/10000 części.

C E N A   S P R Z E D A Ż Y

85 000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

 Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 14 lutego 2023 r.

Wykaz zdjęto 28 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu