Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 6 przy ul. Kasprowicza w Zbąszynku.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 6 przy ul. Kasprowicza w Zbąszynku.

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku nr 6 przy ul. Kasprowicza w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym położonym na działce geodezyjnej nr 130 o pow. 86 m2.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00028133/2.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

FORMA  SPRZEDAŻY

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 86,55 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 8524/10000 części. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 8,65 m2 i 12,29 m2.

CENA LOKALU MIESZKALNEGO

196.113,00 zł

w tym wartość udziału w gruncie  4.708,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
    w niniejszym wykazie,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. 

Wykaz wywieszono 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz zdjęto 13 października 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18