Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5718
/
/
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 22.08.2023r.do 11.09.2023r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 22.08.2023r.do 11.09.2023r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 22.08.2023r.do 11.09.2023r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zawiadamia się byłych właścicieli nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, którzy zostali pozbawieni prawa własności nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., bądź ich spadkobierców, iż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113) przysługuje im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego pod warunkiem złożenia przez nich wniosku 
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie,
pok. nr 40, tel. 48 6103089  wew. 142

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ