Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Dorotowo w gminie Stawiguda.

OGŁOSZENIE

Dorotowo w gminie Stawiguda.

GMINA STAWIGUDA ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda tel.: 89 512 64 75 www.stawiguda.pl e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

Stawiguda, dnia 16 marca 2023 r.

GN.6840.22.2023.CZA

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 16 marca 2023 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr tel. 89 519 56 89, 89 512 69 20.

Wójt Gminy Stawiguda

(-) Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z