Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
DZIAŁKI BUDOWLANE W ZBICZNIE

OGŁOSZENIE

DZIAŁKI BUDOWLANE W ZBICZNIE

DZIAŁKI BUDOWLANE W ZBICZNIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA KOLEJNY USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO OBJĘTYCH MPZP

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działki położone w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, KW nr TO1B/00024443/4. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/235/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno.
 1. Działka nr 720 o pow. 0,2149 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług
 1. Cena wywoławcza 106 600,00 zł netto
 2. Termin i miejsce przetargu: 28.08.2023 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5 400,00 zł do dnia 22.08.2023 r.
 4. Działka nr 166/22 o pow. 0,1817 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług
 1. Cena wywoławcza 92 600,00 zł netto
 2. Termin i miejsce przetargu: 28.08.2023 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 4 700,00 zł do dnia 22.08.2023 r.
 4. Działka nr 166/58 o pow. 0,1624 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 77 600,00 zł netto
 2. Termin i miejsce przetargu: 28.08.2023 r. godz. 11:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 3 900,00 zł do dnia 22.08.2023 r.
 4. Działka nr 166/59 o pow. 0,1624 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 79 100,00 netto
 2. Termin i miejsce przetargu: 29.08.2023 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 4 000,00 zł do dnia 23.08.2023 r.
 4. Działka nr 166/61 o pow. 0,1709 ha + udział w części ½ w działce nr 166/60 o pow. 0,0240 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną +droga dojazdowa
 1. Cena wywoławcza 85 000,00 zł netto
 2. Termin i miejsce przetargu: 29.08.2023 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 4 300,00 zł do dnia 23.08.2023 r.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.

 1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości