Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741

OGŁOSZENIE

Dzierżawa

Nidzica, 01 września 2023 r.

GMKR.6845.149.2023

Burmistrz Nidzicy

informuje, że w dniu 01 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, zamieszczono na okres 21 dni, 10 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 1. gm. Nidzica, obręb Bartoszki, działka nr 95 o pow. 5279 m2 – pow. dzierżawy: 5279 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 2. gm. Nidzica, obręb Jabłonka, działka nr 159/8 o pow. 402 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – cele wypoczynkowo-rekreacyjne;
 3. gm. Nidzica, obręb Łyna, działki: nr 100/2 o pow. 5896 m2 i nr 100/4 o pow. 28292 m2 – pow. dzierżawy: 34 188 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 4. gm. Nidzica, obręb Napiwoda, działka nr 140 o pow. 1331 m2 – pow. dzierżawy: 980 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 5. gm. Nidzica, obręb Napiwoda, działka nr 146/7 o pow. 973 m2 – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 6. gm. Nidzica, obręb Wietrzychowo, działka nr 53 o pow. 4006 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 7. gm. Nidzica, obręb Zagrzewo, działka nr 12/21 o pow. 467 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 8. gm. Nidzica, obręb Zagrzewo, działka nr 16/3 o pow. 12900 m2 – pow. dzierżawy: 1130 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 9. gm. Nidzica, obręb Zagrzewo, działka nr 16/3 o pow. 12900 m2 – pow. dzierżawy: 870 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 10. m. Nidzica, obręb nr 1, działka nr 154 o pow. 207 m2 – pow. dzierżawy: 104 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 11. m. Nidzica, obręb nr 1, działka nr 154 o pow. 207 m2 – pow. dzierżawy: 103 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 12. m. Nidzica, obręb nr 1, działka nr 276/2 o pow. 166 m2 – pow. dzierżawy: 166 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 13. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działki: nr 75/1 o pow. 2131 m2 i nr 203/17 o pow. 22402 m2 – pow. dzierżawy: 180 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 14. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 126/2 o pow. 596 m2 – pow. dzierżawy: 596 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 15. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 129/2 o pow. 481 m2 – pow. dzierżawy: 71 m2 – działalność handlowo-usługowa;
 16. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 173/7 o pow. 388 m2 – pow. dzierżawy: 388 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 17. m. Nidzica, ul. Sportowa, obręb nr 2, działka nr 183 o pow. 2103 m2 – pow. dzierżawy: 167 m2 – podwórko;
 18. m. Nidzica, ul. Sportowa, obręb nr 2, działka nr 183 o pow. 2103 m2 – pow. dzierżawy: 60 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 19. m. Nidzica, ul. Sportowa, obręb nr 2, działka nr 183 o pow. 2103 m2 – pow. dzierżawy: 70 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 20. m. Nidzica, ul. Sportowa, obręb nr 2, działka nr 183 o pow. 2103 m2:

– pow. dzierżawy: 20 m2 – działalność handlowo-usługowa,

– pow. dzierżawy: 300 m2 – parking;

 1. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 184/8 o pow. 1317 m2 – pow. dzierżawy: 30 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 2. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22402 m2 – pow. dzierżawy: 130 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 3. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22402 m2 – pow. dzierżawy: 130 m2 – uprawa roślin jednorocznych – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 4. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22402 m2 – pow. dzierżawy: 130 m2 – uprawa roślin jednorocznych – pow. dzierżawy: 295 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 5. m. Nidzica, ul. Działdowska, obręb nr 2, działka nr 203/17 o pow. 22402 m2 – pow. dzierżawy: 130 m2 – uprawa roślin jednorocznych – pow. dzierżawy: 228 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 6. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 203/19 o pow. 9463 m2 – pow. dzierżawy: 558 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 7. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 203/19 o pow. 9463 m2 – pow. dzierżawy: 920 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 8. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działki: nr 203/19 o pow. 9463 m2 i nr 203/20 m2 o pow. 2663 m2 – pow. dzierżawy: 710 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
 9. m. Nidzica, ul. Sportowa, obręb nr 2, działka nr 205/1 o pow. 32870 m2 – pow. dzierżawy: 15 m2 – eksploatacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;
 10. m. Nidzica, ul. Spacerowa, obręb nr 3, działka nr 110/3 o pow. 1222 m2 – pow. dzierżawy: 272 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 11. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12373 m2 – pow. dzierżawy: 200 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 12. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12373 m2 – pow. dzierżawy: 200 m2 – pow. dzierżawy: 430 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 13. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12373 m2:

– pow. dzierżawy: 200 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy),

– pow. dzierżawy: 240 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 1. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 208/9 o pow. 12373 m2:

– pow. dzierżawy: 200 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy),

– pow. dzierżawy: 229 m2 – uprawa roślin jednorocznych;

 1. m. Nidzica, ul. Wilcza, obręb nr 3, działka nr 237 o pow. 405 m2 – pow. dzierżawy: 105 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 2. m. Nidzica, ul. Wilcza, obręb nr 3, działka nr 237 o pow. 405 m2 – pow. dzierżawy: 108 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 3. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/21 o pow. 5955 m2 – pow. dzierżawy: 436 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 4. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/21 o pow. 5955 m2 – pow. dzierżawy: 240 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 5. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/21 o pow. 5955 m2 – pow. dzierżawy: 200 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 6. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/21 o pow. 5955 m2 – pow. dzierżawy: 535 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 7. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 469/24 o pow. 7587 m2 – pow. dzierżawy: 726 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 8. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 505 o pow. 16449 m2 – pow. dzierżawy: 108 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 9. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 505 o pow. 16449 m2 – pow. dzierżawy: 140 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 10. m. Nidzica, obręb nr 3, działka nr 524/19 o pow. 477 m2 – pow. dzierżawy: 477 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 11. m. Nidzica, ul. Świerkowa, obręb nr 3, działka nr 586/1 o pow. 191 m2 – pow. dzierżawy: 191 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 12. m. Nidzica, ul. Bukowa, obręb nr 3, działka nr 645/1 o pow. 132 m2 – pow. dzierżawy: 132 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 13. m. Nidzica, ul. Traugutta, obręb nr 4, działka nr 13/29 o pow. 746 m2 – pow. dzierżawy: 8 m2 – działalność handlowo-usługowa;
 14. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działki: nr 13/38 o pow. 9023 m2 i nr 33/10 o pow. 18007 m2 – pow. dzierżawy: 192 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 15. m. Nidzica, ul. Ogrodowa, obręb nr 4, działka nr 33/10 o pow. 18007 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 16. m. Nidzica, ul. 1 Maja, obręb nr 4, działka nr 54/3 o pow. 2016 m2 – pow. dzierżawy: 220 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 17. m. Nidzica, ul. 1 Maja, obręb nr 4, działka nr 54/3 o pow. 2016 m2 – pow. dzierżawy: 170 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 18. m. Nidzica, ul. 1 Maja, obręb nr 4, działka nr 54/3 o pow. 2016 m2 – pow. dzierżawy: 110 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 19. m. Nidzica, obręb nr 4, działki: nr 56/1 o pow. 271 m2 i nr 58/1 o pow. 451 m2 – pow. dzierżawy: 372 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 20. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 80 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 21. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 490 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 22. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 23. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 24. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 230 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 25. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 140 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 26. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 580 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 27. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 28. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 62/11 o pow. 25895 m2 – pow. dzierżawy: 114 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 29. m. Nidzica, ul. Mickiewicza, obręb nr 4, działka nr 74/3 o pow. 5540 m2 – pow. dzierżawy: 113 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
 30. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41230 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 31. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41230 m2 – pow. dzierżawy: 217 m2 – Uprawa roślin jednorocznych;
 32. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41230 m2 – pow. dzierżawy: 212 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 33. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 107/51 o pow. 41230 m2 – pow. dzierżawy: 120 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 34. m. Nidzica, ul. Górna, obręb nr 4, działka nr 185/3 o pow. 188 m2 – pow. dzierżawy: 188 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 35. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 188/2 o pow. 50 m2 – pow. dzierżawy: 50 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 36. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 188/7 o pow. 92 m2 – pow. dzierżawy: 92 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 37. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 188/8 o pow. 101 m2 – pow. dzierżawy: 101 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 38. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 188/10 o pow. 115 m2 – pow. dzierżawy: 115 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
 39. m. Nidzica, obręb nr 4, działki: nr 188/12 o pow. 205 m2 i nr 263/93 o pow. 17363 m2 – pow. dzierżawy: 710 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 40. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 263/93 o pow. 17363 m2 – pow. dzierżawy: 1575 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 41. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 263/93 o pow. 17363 m2 – pow. dzierżawy: 1236 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 42. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 16/6 o pow. 1914 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 43. m. Nidzica, obręb nr 5, działki: nr 16/6 o pow. 1914 m2, nr 173/12 o pow. 3426 m2 i nr 173/14 o pow. 51034 m2 – pow. dzierżawy: 570 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 44. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 22/1 o pow. 446 m2:

– pow. dzierżawy: 346 m2 – Uprawa roślin jednorocznych – ogródek przydomowy,

– pow. dzierżawy: 100 m2 – poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

 1. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 26/1 o pow. 1415 m2 – pow. dzierżawy: 110 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 2. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 26/1 o pow. 1415 m2 – pow. dzierżawy: 130 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 3. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 26/1 o pow. 1415 m2 – pow. dzierżawy: 140 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 4. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 27/1 o pow. 1401 m2 – pow. dzierżawy: 90 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 5. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 27/1 o pow. 1401 m2 – pow. dzierżawy: 100 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
 6. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 28 o pow. 1245 m2 – pow. dzierżawy: 200 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 7. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 28 o pow. 1245 m2 – pow. dzierżawy: 150 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 8. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20261 m2 – pow. dzierżawy: 1088 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 9. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20261 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 10. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/5 o pow. 20261 m2 – pow. dzierżawy: 413 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 11. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 240 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 12. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 13. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 14. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 120 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 15. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 240 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 16. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 1500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 17. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 18. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 450 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 19. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 500 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 20. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/29 o pow. 64 634 m2 – pow. dzierżawy: 242 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 21. m. Nidzica, obręb nr 5, działki: nr 173/12 o pow. 3426 m2 i nr 173/14 o pow. 51034 m2 – pow. dzierżawy: 600 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 22. m. Nidzica, obręb nr 6, działki: nr 27 o pow. 226 m2 i nr 28 o pow. 197 m2 – pow. dzierżawy: 14 m2 – kiosk typu „RUCH”;
 23. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 81/6 o pow. 18692 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 24. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 124 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 25. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 27 m2 -uprawa roślin jednorocznych;
 26. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 96 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 27. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 99/10 o pow. 9350 m2 – pow. dzierżawy: 63 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 28. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 104/2 o pow. 3432 m2 – pow. dzierżawy: 2300 m2 – cele składowe;
 29. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 300 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
 30. m. Nidzica, obręb nr 6, działka nr 106 o pow. 23 090 m2 – pow. dzierżawy: 250 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.