Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
I N F O R M A C J A

OGŁOSZENIE

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

O W Y W I E S Z E N I U W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako:

  1. Działka nr 2021 o pow. 0.2476 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00067667/4,
  2. Działka nr 2032/4 o pow. 0.3034 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069496/8,
  3. Działka nr 2032/5 o pow. 0.3037 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069497/5,
  4. Działka nr 2032/6 o pow. 0.2962 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069498/2,
  5. Działka nr 2032/7 o pow. 0.1729 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069499/9,
  6. Działka nr 2032/8 o pow. 0.1872 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069500/0,
  7. Działka nr 2028/1 o pow. 0.0970 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00069508/6,

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Gorzów, rejon ul. Orliska, Sosnowej i ul. Krzywej w Gorzowie.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 17 czerwca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy