Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

90/2023

z dnia

31.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 66,71 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4, stanowiącego własność Gminy Kietrz

OGŁOSZENIE

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 66,71 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4, stanowiącego własność Gminy Kietrz

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o pow. 66,71 m2 położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4,

 stanowiącego własność Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej.

1.Położenie i opis nieruchomościPrzedmiotem przetargu będzie lokal użytkowy o pow. 66,71 m2 , mieszczący się na parterze budynku przy ul. Głubczyckiej nr 4 w Kietrzu. Lokal składa się z pięciu pomieszczeń użytkowych.Wyposażony w instalacje wewnętrzne : elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
2.Oznaczenie geodezyjneDziałka oznaczona nr 1801 k.m.5 Kietrz o powierzchni 0.0543 ha
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00021162/3
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości
5.Wartość wywoławcza czynszu miesięcznego netto400,26 zł
6.Termin i miejsce przetargu4 lipca 2022 r. godz. 14:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.WADIUM 400,- zł – do 30 czerwca 2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/330/2017 z dnia 22.06.2017 (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz. 1925 z 11 lipca 2017r.)Nieruchomości położona jest na terenach o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (ukształtowane i projektowane). Strefa konserwatorska A. Strefa ochrony archeologicznej W.
9.Miejsce wywieszenia ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu,przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
10.Miejsce publikacji ogłoszeniaStrona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu  www.kietrz.pl.  oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem www bip.kietrz.pl – „MENU PRZEDMIOTOWE”w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.plwww.infoinwestycje.pl  oraz portalach internetowych branżowych w sekcji nieruchomości.
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać więcej informacji.Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami,pokój 7,8, tel. 77 485 43 56 wew. 24,25, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

     Kietrz, dnia 20.06.2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.