Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107

OGŁOSZENIE

Informacja

Nidzica, 26 sierpnia 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 26 sierpnia 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej
w obrębie 4 m. Nidzica, oznaczonej jako działka numer 62/12 o powierzchni 0,2823 ha, KW OL1N/00009494/4, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkami garażowymi.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z