Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5706

OGŁOSZENIE

Informacja

Nidzica, 18 sierpnia 2023 r.

GMKR.6845.283.2023

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 18 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb 2, działka nr 183 o pow. 2103 m2 – pow. dzierżawy: 67 m2 – podwórko.
  2. m. Nidzica, obręb 5, działka nr 158/5 o pow. 20261 m2 – pow. dzierżawy: 580 m2 – uprawa roślin jednorocznych.
  3. gm. Nidzica, obręb 12 Łyna, działka nr 146/4 o pow. 3259 m2 – pow. dzierżawy: 3259 m2 – podwórko (do obsługi budynku mieszkalnego Łyna 27 wraz z innymi budynkami).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Sycewice

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI