Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717

OGŁOSZENIE

Informacja

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 29.08.2023 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II brama, I piętro, obok pokoju nr 15 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem: http://bip.mieroszow.pl wykaz nr 94 nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Mieroszów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, oraz wykaz nr 95 nieruchomości stanowiącychwłasność Gminy Mieroszów przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ