Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668

OGŁOSZENIE

Informacja

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego biorącego do używania,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.141.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia
    7 września 2023 r.,
  2. przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.142.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 września 2023 r.,
  3. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

zgodnie z zarządzeniem nr 0050.143.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 września 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO