Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego  modernizacji ewidencji gruntów i budynków

OGŁOSZENIE

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego  modernizacji ewidencji gruntów i budynków

GK-I.6620.1.2022

INFORMACJA

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego  modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie art. 24a, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r, poz. 1990 ze zm.)

STAROSTA OSTROWIECKI

informuje o wyłożeniu do wglądu osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Maksymilianów, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki.

Wyłożenie nastąpi w terminie: od 24.04.2023r. do 16.05.2023r. w godzinach: od 8.00 do 14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 (pokój nr 21/23, parter obok sali konferencyjnej). Ponadto projekt operatu opisowo-kartograficznego zostanie udostępniony za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-ostrowiecki/modernizacje-ewidencji-gruntow-i-budynkow

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie art. 4 ust. 1a pkt 2, art. 20 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1390 ze zm.).

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych zarówno w formie pisemnej do protokołu uwag jak również na adres skrzynki elektronicznej Starostwa Powiatowego: /l3k925ynuj/domyslna.

Niestawienie się w tym terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Informujemy, że projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie wykładał wykonawca prac geodezyjnych firma ABM Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 75 lok. 9.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA