Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz.2213), Burmistrz Szczawna -Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację
o wyniku przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Dnia 2 sierpnia 2023 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 1. Przedmiotem przetargu była nieruchomoś
 2. gruntowa niezabudowana położona
  w Szczawnie-Zdroju przy ul. H. Sienkiewicza 30a, oznaczona jako działka nr 331/3 o pow.
  0.0180 ha, obręb Szczawno-Zdrój 1, objęta księgą wieczystą nr SW1W/00001921/8.
 1. Do przetargu nie przystąpił żaden Oferent. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 1. Cena wywoławcza: 31.000,- zł
 1. Informację podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju www.szczawno-zdroj.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczawno-Zdrój um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ na okres 7 dni tj. od dnia
  10.08.2023 r. do dnia 17.08.2023 r.

Szczawno-Zdrój, 2023-08-07

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18