Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Informacja o wyniku przetargu  na zbycie nieruchomości

OGŁOSZENIE

Informacja o wyniku przetargu  na zbycie nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu

 na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz. 2213), Burmistrz Szczawna -Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Dnia 25 lipca 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa niezabudowana położona
  w Szczawnie – Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina, obręb Szczawno – Zdrój 1, oznaczona
  jako działka nr 790/41 o pow. 0,0790 ha objęta księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.
 3. Do przetargu przystąpił jeden Oferent.
 4. Cena wywoławcza: 121.000,- zł + podatek VAT 23%.
 5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła : 122.210,- zł + podatek Vat 23%
  .
 6. Nabywcą nieruchomości został Pan Waldemar Kulig
 7. Informację podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu Miasta oraz publikując na stronie Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju
  www.szczawno-zdroj.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
  Szczawno-Zdrój um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ na okres 7 dni tj. od dnia
  02.08.2023 r. do dnia 09.08.2023 r.

Szczawno-Zdrój, 2023-08-01

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ