Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Liszki, dnia 14.04.2023 r.

WÓJT GMINY LISZKI

zgodnie z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, iż na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy Liszki przy
ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki, a także na stronie internetowej Gminy Liszki www.liszki.plw zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych oraz pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce GEODEZJA/SPRZEDAŻ DZIAŁEK GMINNYCH – na okres 21 dni, tj. od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia
08 maja 2023 r., zamieszczone zostały niżej wymienione wykazy:

  1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność Gminy Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3640/2 o pow. 0,0618ha położonej w miejscowości Kaszów gm. Liszki – PPG. 6840.1.1.2023.
  2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, stanowiącej własność Gminy Liszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272/4 o pow. 0,0824ha położonej
    w miejscowości Chrosna gm. Liszki – PPG. 6840.1.2.2023.
  3. Wykaz nieruchomości, w którym Wójt Gminy Liszki przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym udział Gminy Liszki wynoszący 47/60 części we współwłasności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1260/1 o pow. 0,1403ha położonej
    w miejscowości Mników gm. Liszki – PPG. 6840.1.3.2023.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazów można uzyskać w Urzędzie Gminy Liszki przy ul. Mały Rynek 18, 32-060 Liszki – I piętro pok. nr 3 lub pod numerem telefonu 12 257-65-57.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu