Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

195/2024

z dnia

13.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu Burmistrza Miasta Chełmka

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu Burmistrza Miasta Chełmka

Chełmek, dnia 12 stycznia 2021 roku

Znak: AGK.6840.2.2021

I N F O R M A C J A

O   W Y W I E S Z E N I U   W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako:

  1. Działka nr 172/71 o pow. 0.1062 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00066185/4,
  2. Działka nr 172/72 o pow. 0.0937 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00066196/4,
  3. Działka nr 172/73 o pow. 0.0896 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00066186/1,
  4. Działka nr 172/74 o pow. 0.0858 ha, objęta Księga Wieczystą nr KR1E/00066187/8,

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Bobrek, ul. Kolista w Bobrku.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 24 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy