Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 31.03.2023r. do 21.04.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3 (budynek B, III piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie wywieszony wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie Gminy Namysłów, przeznaczonego do użyczenia.   
Więcej informacji pod nr tel. 77 419 03 77

                                                                                                        Burmistrz Namysłowa

                                                                                                       dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu