Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA

Wójt Gminy Zbiczno  informuję, iż  zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2023 poz. 344 t) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbiczno oraz na stronie internetowej Urzędu  w okresie od  24 marca 2023 r.  do dnia 14 kwietnia 2023 r. został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych  do  sprzedaży.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO