Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego
(lokal użytkowy o łącznej powierzchni 15,81 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni:    od dnia 01.09.2023 r. do dnia 22.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna,  ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat –
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 15,81 m2), w drodze bezprzetargowej:          

  • lokal użytkowy składający się z pomieszczenia nr 0.46 o powierzchni 15,42 m2 oraz części pomieszczenia WC oznaczonego numerem 0.51 i 0.52 o powierzchni  0,39 m2 wraz z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany na parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli, 43-225 Wola.

Budynek biurowo-usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1746/37 o pow. 0,5122 ha przy ul. Poprzecznej 1 w Woli. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład ww. lokalu:  15,42 m2, 0,39 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD, 241003_2.0006.1154_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna  w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie. Przeznaczenie przedmiotu najmu:  na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego przez najemcę. Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony trzech lat.   

Dla  budynku położonego przy ul. Poprzecznej 1 w Woli dnia 30 maja 2023 r. zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nr SCHE/18284/80/2023; dla lokalu oznaczonego numerem 0.46 dnia 19 maja 2023 r. zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku numer nr SCHE/18284/71/2023.

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.164.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 29 sierpnia 2023 r.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy