Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

OGŁOSZENIE

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna,                        a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego
(lokal użytkowy o łącznej powierzchni 20,41 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

Wójt Gminy Miedźna

podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni:                           

 od dnia 05.04.2023 r. do dnia 26.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony trzech lat –
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 20,41 m2), w drodze bezprzetargowej:                                

  • lokal użytkowy składający się z pomieszczenia nr 0.40 o powierzchni 19,41 m2  oraz część pomieszczenia WC oznaczonego numerem 0.51 i 0.52 o powierzchni 1 m2 wraz z prawem korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku, usytuowany na parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli, 43-225.

Budynek biurowo-usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1746/37 o pow. 0,5122 ha przy ul. Poprzecznej 1 w Woli. Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład ww. lokalu:  19,41 m2, 1,00 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna  w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie. Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej: prowadzenie zajęć języka angielskiego przez najemcę. Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony trzech lat.   

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.69.2023 Wójta Gminy Miedźna z dnia 4 kwietnia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy