Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Informacja urządu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości

OGŁOSZENIE

Informacja urządu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu

na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2021 poz.2213), Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na zbycie niżej wymienionej nieruchomości:

 1. Dnia 25 lipca 2023 r., o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, odbył się czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.
 • Przedmiotem przetargu była nieruchomości gruntowa niezabudowana położona
  w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina, oznaczona jako działka nr 790/67 o pow. 0.0815 ha, obręb Szczawno-Zdrój 1, objęta księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.
 • Do przetargu nie przystąpił żaden Oferent. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 • Cena wywoławcza: 125.000,- zł + podatek Vat 23%
 • Informację podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Urzędu  Miasta oraz  publikując na stronie  Urzędu Miasta  Szczawna-Zdroju   www.szczawno-zdroj.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miasta Szczawno-Zdrój um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/public/ na okres 7 dni tj. od dnia
  02.08.2023 r. do dnia  09.08.2023 r.

Szczawno-Zdrój, 2023-08-01

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO