Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

106/2024

z dnia

15.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7121
/
/
IV USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

IV USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁKI INWESTYCYJNE W ZBICZNIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁASZA

IV USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działki położone w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, KW nr TO1B/00024443/4. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/235/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno.
 1. Działka nr 166/57 o pow. 0,1590 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 97.785 zł (79.500,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 19.10.2022 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5.000,00 zł do dnia 14.10.2022 r.
 4. Działka nr 166/58 o pow. 0,1624 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 99.876,00 zł (81.200,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 19.10.2022 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5.000,00 zł do dnia 14.10.2022 r.
 4. Działka nr 166/59 o pow. 0,1624 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 99.876,00 zł (81.200,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 19.10.2022 r. godz. 11:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5.000,00 zł do dnia 14.10.2022 r.
 4. Działka nr 166/25 o pow. 0,4031 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług
 1. Cena wywoławcza 743.719,50 zł (604.650,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 20.10.2022 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 40.000,00 zł do dnia 17.10.2022 r.
 4. Działka nr 166/42 o pow. 0,3798 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług
 1. Cena wywoławcza 700.731,00 zł (569.700,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 20.10.2022 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 36.000,00 zł do dnia 17.10.2022 r.
 1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, a przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

V publiczny przetarg ustny nieograniczony

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych