Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

338/2023

z dnia

04.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5785

OGŁOSZENIE

Kobylnica

GPŚ.6840.12.2023.PO

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki73/7
Powierzchnia [ha]0,0141 ha
ObrębKobylnica
Numer księgi wieczystej
SL1S/00005359/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
Teren zieleni parkowej (symbol: N.16.1ZP)
Skład nieruchomościRIVa
Cena nieruchomości10.614,00 zł

Działka położona jest w strefie zurbanizowanej miejscowości Kobylnica, na pograniczu terenów mieszkaniowych oraz zieleni parkowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica obejmuje teren o funkcji zieleni parkowej.

Nieruchomość o prostokątnym kształcie, płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta krzewami oraz drzewami, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczona do sprzedaży dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Powyższa cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy (pokój nr 2), a także pod numerem tel. 59 85 86 250.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Janowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Główczyce ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Główczyce

WYKAZ Nr 211/2023