Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793

OGŁOSZENIE

Kobylnica

GPŚ.6840.12.2023.PO

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Numer działki73/7
Powierzchnia [ha]0,0141 ha
ObrębKobylnica
Numer księgi wieczystej
SL1S/00005359/5
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
Teren zieleni parkowej (symbol: N.16.1ZP)
Skład nieruchomościRIVa
Cena nieruchomości10.614,00 zł

Działka położona jest w strefie zurbanizowanej miejscowości Kobylnica, na pograniczu terenów mieszkaniowych oraz zieleni parkowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylnica obejmuje teren o funkcji zieleni parkowej.

Nieruchomość o prostokątnym kształcie, płaskim ukształtowaniu terenu, porośnięta krzewami oraz drzewami, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczona do sprzedaży dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Działka nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich. Powyższa cena podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

Termin do składania wniosku, o którym mowa w art. 34 wyżej cytowanej ustawy upływa po sześciu tygodniach od dnia podania niniejszego wykazu do wiadomości publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy (pokój nr 2), a także pod numerem tel. 59 85 86 250.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18