Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Najem, dzierżawa

OGŁOSZENIE

Najem, dzierżawa

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 lutego 2023 r.,
  2. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 lutego 2023 r.,
  3. przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 lutego 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny