Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

157/2023

z dnia

06.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3401
/
/
Najem, dzierżawa

OGŁOSZENIE

Najem, dzierżawa

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.31.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 lutego 2023 r.,
  2. przeznaczonej do oddania w najem na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.27.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 lutego 2023 r.,
  3. przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.33.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 lutego 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Zgorzelec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu przy ul. Górniczej

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

Dzierżawa

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębie Wronów