Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców

OGŁOSZENIE

Najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Miasta Kościerzyna

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

informuje

że w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości:

  1. przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców,zgodnie z zarządzeniem nr 0050.19.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 lutego 2023 r.,
  2. przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

zgodnie z zarządzeniem nr 0050.22.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 6 lutego 2023 r.

Michał Majewski

Burmistrz Miasta Kościerzyna

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.