Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

OGŁOSZENIE

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Narcyzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 192/6 obr. 69 o pow. 0,0110 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00004193/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 29 sierpnia 2023 r.

Cieszyn – 08.08.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ