Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
O B W I E S Z C Z E N I E

OGŁOSZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy Brwinów

o zamiarze dokonania podziału

Stosownie do art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344
z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Falęcin gm. Brwinów, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 171.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które
wykażą przysługujące im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział przedmiotowej nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brwinów
(05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12) pok. 204 w godzinach pracy urzędu:
pn. 8
00 – 1800, wt. – czw. 800 1600,pt. 800 1400 , tel. (22) 738-26-53 lub
(22) 738 26 13.

Z up. Burmistrza Gminy Brwinów

Ewa Sobierańska

p.o. Geodeta Gminny Gminy Brwinów

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec